Condicions de Participació

INSCRIPCIÓ

Haurà de formalitzar-se a través del imprès facilitat per la organització. En el cas de no fer efectiu el pagament en els terminis establerts, l’expositor perdrà tots els drets sobre l’espai reservat, passant l’espai a disposició de la organització.
No es permetrà la ocupació de l’espai si no ha estat abonat l’import en la seva totalitat.

FORMA DE PAGAMENT

Els pagament es farà mitjançant una liquidació enviada pel Departament de Recaptació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

RENUNCIA DEL EXPOSITOR

La renuncia del expositor a la seva participació es motiu de pèrdua de la quantitat avançada.

HORARI

L’horari al públic és de 10:00 a 20:30 h

VIGILANCIA I SEGURETAT

No hi ha seguretat contractada.

MUNTATGE I DECORACIÓ ESPAI

Els expositors podran accedir als estands a partir de les 8:30h per a la preparació de l'estand. L'entrada de les mercaderies es farà pel carrer Havana i la plaça Gumà i Ferran. Els cotxes hauran de sortir de la Rambla Principal abans de les 9:30h.

DESMUNTATGE I SORTIDA

Els estands podran començar a ser buidats a partir de les 20:30. S’haurà de deixar l’espai completament net, sense restes de cap tipus.

DELS PRODUCTES EXPOSATS

Es prohibeix dipositar materials inflamables, explosius, o aquelles que puguin molestar als expositors o visitants. La seguretat dels materials i les instal·lacions y productes estarà a càrrec dels personal de cada estand. No es permetrà la utilització de reproductors de so, música que pugui causar molèsties als expositors, visitants o veïns. S’haurà de vetllar per a que els estands estiguin suficientment protegits per evitar accidents.

Cada organització podrà portar fins a 5 gossos. En cas contrari consultar amb la organització. Els animals en adopció hauran d’anar acompanyats per un voluntari. Recomanem que cada animal porti una armilla que digui “adopta’m ” o similar.

PROMOCIÓ I EMBALATGES

S’han de fer servir material reciclats i/o biodegradables.

OBERTURA I TANCAMENT

Els expositors estan obligats a mantenir oberts al públic els seus espais durant tot el dia.

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÉCTRICA

Els estands disposen d’una presa de corrent elèctrica alterna de 220 volts limitada en potència. S’haurà d’evitar endollar aparells que necessitin una elevada potència elèctrica com estufes elèctriques o focus de llum potents.

RESPONSABILITATS

L’expositor serà responsable dels riscos relacionats amb les mercaderies exposades dels riscos i responsabilitat civil del personal o gent contractada. Els expositors deixaran els espai i equipament en les condicions que els hagin rebut.

 

La organització no serà responsable de las pèrdues o danys ocasionats per les vagues o força major o qualsevol altra causa fora del control de la organització.
La organització no serà responsable de les pèrdues o danys dels productes exposats de l’expositor.
La organització, amb causa justificada, es reserva el dret de modificar la superfície o emplaçament assignat a l’expositor, com a qualsevol altre canvi que pugui ser necessari per al correcte funcionament de l’esdeveniment sense dret a indemnització o compensació per part de l’expositor.
Si per qualsevol motiu no es pogués celebrar l’esdeveniment els expositors tindran dret a la devolució de les quantitats lliurades sense dret a altre tipus de reclamació o indemnització.

La Organització es reserva el dret d’admissió i podrà revocar la participació, si ha estat feta amb dades incorrectes o si les condicions de participació no es compleixen.
La Organització podrà establir noves disposicions per motius de les circumstàncies de l’esdeveniment per tal de garantir el bon desenvolupament i les podrà donar a conèixer als expositor amb qualsevol sistema de comunicació.

Organitza:

Col·laboren: